Data update in progress[BOXIN]

iyouxin

Tất cả Recent Last 7 days Last 21 days
Số trận 15 232 0 0 0
Win Rate 69.14%
Super Unicum
-
-
-
-
-
-
WN8 5 543
Super Unicum
-
-
-
-
-
-
Efficiency 2 504 -
-
-
-
-
-
Điểm trung bình mỗi Trận
Sát thương 3 379 -
-
-
-
-
-
Xe bị Bắn hạ 2.13 -
-
-
-
-
-
Số xe địch đã phát hiện 2.21 -
-
-
-
-
-
Chiếm căn cứ 0.6 -
-
-
-
-
-
Phòng thủ Căn cứ 1.55 -
-
-
-
-
-
Kinh nghiệm 1 319 -
-
-
-
-
-
Kills / deaths 4.44 -
-
-
-
-
-
User profile on World of Tanks pageCheck future statistics!

Records

Sát thương tối đa 13 309
M48A5 Patton
Maximum kills 11
T-44-100
Maximum experience 3 576
Škoda T 40

Mastery badges

Array 161
Array 9
Array 3

Charts

Win rate
WN8
Sát thương
Kinh nghiệm
Nations
Tank types

Important moments

Date Loại Chi tiết
01.09.2021 Cấp độ Master   T110E5
01.09.2021 New tank   T110E5
30.08.2021 Cấp độ Master   Vz. 55
23.08.2021 New tank   Vz. 55
21.08.2021 Cấp độ Master   Object 140
18.08.2021 Cấp độ Master   TNH T Vz. 51
18.08.2021 New tank   TNH T Vz. 51
16.08.2021 Cấp độ Master   Škoda T 56
16.08.2021 New tank   Škoda T 56
04.08.2021 Cấp độ Master   VK 30.01 (H)
more

Tanks


Tank Quốc gia Loại Cấp độ M Số trận WN8 Win Rate Sát thương Trung bình Average Frags Average Spotted
{{$index+1}}     {{tank.tank.name_i18n}} {{tank.tank.nationName}} {{tank.tank.type_name_short}} {{tank.tank.level_roman}} {{tank.battles}} {{tank.wn8}} {{tank.win_rate}} {{tank.average_damage}} {{tank.average_frags}} {{tank.average_spot}}