Data update in progressKING_SvT_WORLD

Tất cả Recent Last 7 days Last 21 days
Số trận 4 718 ? 0 0
Win Rate 77.91%
Super Unicum
-
-
-
-
-
-
WN8
Next level: Unicum (+28)
3 571
Great
-
-
-
-
-
-
Efficiency 2 062 -
-
-
-
-
-
Điểm trung bình mỗi Trận
Sát thương 1 587 -
-
-
-
-
-
Xe bị Bắn hạ 1.99 -
-
-
-
-
-
Số xe địch đã phát hiện 1.71 -
-
-
-
-
-
Chiếm căn cứ 3.39 -
-
-
-
-
-
Phòng thủ Căn cứ 1.44 -
-
-
-
-
-
Kinh nghiệm 894 -
-
-
-
-
-
Kills / deaths 4.2 -
-
-
-
-
-
User profile on World of Tanks page

Generate signature
Check future statistics!

Records

Sát thương tối đa 9 387
T57 Heavy Tank
Maximum kills 10
T67
Maximum experience 2 655
T67

Mastery badges

Array 26
Array 5
Array 4

Charts

Win rate
WN8
Sát thương
Kinh nghiệm
Nations
Tank types

Important moments

Date Loại Chi tiết
13.08.2023 Cấp độ Master   M18 Hellcat
13.07.2023 New tank   FV201 (A45)
13.07.2023 New tank   LTTB
13.07.2023 New tank   T49
13.07.2023 New tank   VK 30.02 (M)
13.07.2023 New tank   M24 Chaffee
13.07.2023 New tank   Nashorn
13.07.2023 New tank   AMX M4 mle. 45
13.07.2023 New tank   Type 5 Chi-Ri
13.07.2023 New tank   M41 Walker Bulldog
more

Tanks


Tank Quốc gia Loại Cấp độ M Số trận WN8 Win Rate Sát thương Trung bình Average Frags Average Spotted
{{$index+1}}     {{tank.tank.name_i18n}} {{tank.tank.nationName}} {{tank.tank.type_name_short}} {{tank.tank.level_roman}} {{tank.battles}} {{tank.wn8}} {{tank.win_rate}} {{tank.average_damage}} {{tank.average_frags}} {{tank.average_spot}}