Data update in progress[MVP-S]

KINGWORLD_MVP

Tất cả Recent Last 7 days Last 21 days
Số trận 3 398 0 0 7
Win Rate 88.43%
Super Unicum
-
-
-
-
100%
Super Unicum
+ 0.02%
WN8 5 742
Super Unicum
-
-
-
-
4 864
Super Unicum
- 2
Efficiency 1 892 -
-
-
-
1 740
-
Điểm trung bình mỗi Trận
Sát thương 1 455 -
-
-
-
1 280
-
Xe bị Bắn hạ 2.46 -
-
-
-
2
-
Số xe địch đã phát hiện 0.71 -
-
-
-
0.57
-
Chiếm căn cứ 1.34 -
-
-
-
0
-
Phòng thủ Căn cứ 1.24 -
-
-
-
3.29
-
Kinh nghiệm 982 -
-
-
-
902
-
Kills / deaths 8.9 -
-
-
-
7
-
Chi tiết
User profile on World of Tanks page

Generate signature
Check future statistics!

Records

Sát thương tối đa 3 763
M8A1
Maximum kills 10
M8A1
Maximum experience 2 358
M8A1

Mastery badges

Array 1
Array 0
Array 0

Charts

Win rate
WN8
Sát thương
Kinh nghiệm
Nations
Tank types

Important moments

Date Loại Chi tiết
18.06.2023 New record 3763 dmg   M8A1
18.06.2023 New record 2358 XP   M8A1
19.05.2023 New record 3463 dmg   M8A1
19.05.2023 New record 2127 XP   M8A1
19.05.2023 New record 10 kills   M8A1

Transfers

10.07.2023 [K4OS] K4OS
03.06.2023 [K4OS] K4OS
23.05.2023 [4EC] Чорна Вдова
24.04.2023 [4EC] Чорна Вдова

Tanks


Tank Quốc gia Loại Cấp độ M Số trận WN8 Win Rate Sát thương Trung bình Average Frags Average Spotted
{{$index+1}}     {{tank.tank.name_i18n}} {{tank.tank.nationName}} {{tank.tank.type_name_short}} {{tank.tank.level_roman}} {{tank.battles}} {{tank.wn8}} {{tank.win_rate}} {{tank.average_damage}} {{tank.average_frags}} {{tank.average_spot}}