Data update in progress[OGX]

CHVPV

Tất cả Recent Last 7 days Last 21 days
Số trận 5 712 ? ? ?
Win Rate
Next level: Great (+0.5%)
57.44%
Very Good
-
-
-
-
-
-
WN8
Next level: Great (+284)
2 320
Very Good
-
-
-
-
-
-
Efficiency 1 437 -
-
-
-
-
-
Điểm trung bình mỗi Trận
Sát thương 1 891 -
-
-
-
-
-
Xe bị Bắn hạ 1.16 -
-
-
-
-
-
Số xe địch đã phát hiện 1.26 -
-
-
-
-
-
Chiếm căn cứ 0.84 -
-
-
-
-
-
Phòng thủ Căn cứ 0.43 -
-
-
-
-
-
Kinh nghiệm 924 -
-
-
-
-
-
Kills / deaths 1.62 -
-
-
-
-
-
User profile on World of Tanks page

Generate signature
Check future statistics!

Records

Sát thương tối đa 8 516
FV215b (183)
Maximum kills 10
T-34-85
Maximum experience 2 733
T78

Mastery badges

Array 29
Array 24
Array 16

Charts

Win rate
WN8
Sát thương
Kinh nghiệm
Nations
Tank types

Important moments

Date Loại Chi tiết
17.02.2024 New tank   Mittlerer Kpz. Pr. 68 (P)
17.02.2024 New tank   AMX 50 Foch B
25.12.2023 Cấp độ Master   FV3805
25.12.2023 New tank   Conqueror Gun Carriage
30.11.2023 Cấp độ Master   Bretagne Panther
30.11.2023 New tank   Bretagne Panther
30.11.2023 New tank   FV3805
20.10.2023 New tank   FV1066 Senlac
12.10.2023 Cấp độ Master   Turtle Mk. I
12.10.2023 New tank   Object 274a
more

Tanks


Tank Quốc gia Loại Cấp độ M Số trận WN8 Win Rate Sát thương Trung bình Average Frags Average Spotted
{{$index+1}}     {{tank.tank.name_i18n}} {{tank.tank.nationName}} {{tank.tank.type_name_short}} {{tank.tank.level_roman}} {{tank.battles}} {{tank.wn8}} {{tank.win_rate}} {{tank.average_damage}} {{tank.average_frags}} {{tank.average_spot}}