Data update in progress[ROYFI]

MAXIMUSn1

Tất cả Recent Last 7 days Last 21 days
Số trận 44 271 ? ? ?
Win Rate
Next level: Good (+2.4%)
50.24%
Average
-
-
-
-
-
-
WN8
Next level: Good (+353)
1 360
Average
-
-
-
-
-
-
Efficiency 1 045 -
-
-
-
-
-
Điểm trung bình mỗi Trận
Sát thương 1 224 -
-
-
-
-
-
Xe bị Bắn hạ 0.69 -
-
-
-
-
-
Số xe địch đã phát hiện 1.36 -
-
-
-
-
-
Chiếm căn cứ 0.65 -
-
-
-
-
-
Phòng thủ Căn cứ 0.33 -
-
-
-
-
-
Kinh nghiệm 577 -
-
-
-
-
-
Kills / deaths 0.84 -
-
-
-
-
-
User profile on World of Tanks page

Generate signature
Check future statistics!

Records

Sát thương tối đa 9 422
T95/FV4201 Chieftain
Maximum kills 9
Object 268 Version V
Maximum experience 2 504
IS-3A

Mastery badges

Array 94
Array 127
Array 73

Charts

Win rate
WN8
Sát thương
Kinh nghiệm
Nations
Tank types

Important moments

Date Loại Chi tiết
20.06.2024 Cấp độ Master   VK 72.01 (K)
11.06.2024 Cấp độ Master   Object 274a
26.05.2024 New tank   Object 274a
30.04.2024 Cấp độ Master   14TP
30.04.2024 New tank   SDP 40 Zadymka
23.04.2024 New tank   14TP
30.03.2024 New tank  
30.03.2024 New tank  
30.03.2024 New tank  
30.03.2024 New tank   T-70
more

Transfers

11.12.2023 [ROYFI] Royal Fierce
15.02.2023 [ROYFI] Royal Fierce

Tanks


Tank Quốc gia Loại Cấp độ M Số trận WN8 Win Rate Sát thương Trung bình Average Frags Average Spotted
{{$index+1}}     {{tank.tank.name_i18n}} {{tank.tank.nationName}} {{tank.tank.type_name_short}} {{tank.tank.level_roman}} {{tank.battles}} {{tank.wn8}} {{tank.win_rate}} {{tank.average_damage}} {{tank.average_frags}} {{tank.average_spot}}