Data update in progress[RYAW]

___UndeR___

Tất cả Recent Last 7 days Last 21 days
Số trận 1 460 ? ? ?
Win Rate
Next level: Great (+0.9%)
56.99%
Very Good
-
-
-
-
-
-
WN8
Next level: Unicum (+544)
3 082
Great
-
-
-
-
-
-
Efficiency 1 392 -
-
-
-
-
-
Điểm trung bình mỗi Trận
Sát thương 1 304 -
-
-
-
-
-
Xe bị Bắn hạ 1.35 -
-
-
-
-
-
Số xe địch đã phát hiện 1.45 -
-
-
-
-
-
Chiếm căn cứ 0.74 -
-
-
-
-
-
Phòng thủ Căn cứ 0.83 -
-
-
-
-
-
Kinh nghiệm 922 -
-
-
-
-
-
Kills / deaths 2.2 -
-
-
-
-
-
User profile on World of Tanks page

Generate signature
Check future statistics!

Records

Sát thương tối đa 4 461
Pz.Kpfw. KW I (r)
Maximum kills 7
M6
Maximum experience 3 096
Pz.Kpfw. KW I (r)

Mastery badges

Array 10
Array 9
Array 9

Charts

Win rate
WN8
Sát thương
Kinh nghiệm
Nations
Tank types

Important moments

Date Loại Chi tiết
10.12.2023 Cấp độ Master   Panzerwagen 39
10.12.2023 New tank   Panzerwagen 39
21.11.2023 New tank   M16/43 Sahariano
21.11.2023 New tank   SU-2-122
21.11.2023 Cấp độ Master   Pz.Kpfw. IV hydrostat.
21.11.2023 New tank   Pz.Kpfw. IV hydrostat.
21.11.2023 New tank   Object 703 Version II
21.11.2023 Cấp độ Master   Škoda T 25
21.11.2023 New tank   Škoda T 25
21.11.2023 New tank   SU-122-44
more

Transfers

30.11.2023 [WAYR] Why are u running?!
08.11.2023 [RYAW] Why are u running?
08.10.2023 [OLIN] OLIN
04.10.2023 [WAYR] Why are u running?!
04.01.2023 [OLIN] OLIN
17.06.2022 [V__M] Venator Mortem
25.01.2022 [V__M] Venator Mortem

Tanks


Tank Quốc gia Loại Cấp độ M Số trận WN8 Win Rate Sát thương Trung bình Average Frags Average Spotted
{{$index+1}}     {{tank.tank.name_i18n}} {{tank.tank.nationName}} {{tank.tank.type_name_short}} {{tank.tank.level_roman}} {{tank.battles}} {{tank.wn8}} {{tank.win_rate}} {{tank.average_damage}} {{tank.average_frags}} {{tank.average_spot}}