New update frequency - every 15 minutes on stats page!

  Data update in progress[WALL-]

Cpt_Lowbird

Tất cả Recent Last 7 days Last 21 days
Số trận 1 963 0 0 0
Win Rate 71.78%
Super Unicum
-
-
-
-
-
-
WN8
Next level: Great (+66)
2 352
Very Good
-
-
-
-
-
-
Efficiency 1 463 -
-
-
-
-
-
Điểm trung bình mỗi Trận
Sát thương 471 -
-
-
-
-
-
Xe bị Bắn hạ 1.93 -
-
-
-
-
-
Số xe địch đã phát hiện 1.49 -
-
-
-
-
-
Chiếm căn cứ 1.97 -
-
-
-
-
-
Phòng thủ Căn cứ 1.32 -
-
-
-
-
-
Kinh nghiệm 491 -
-
-
-
-
-
Kills / deaths 3.82 -
-
-
-
-
-
User profile on World of Tanks page

Generate signature
Check future statistics!

Records

Sát thương tối đa 3 177
M4A1 Revalorisé
Maximum kills 10
Cruiser Mk. IV
Maximum experience 2 228
Pz.Kpfw. 38H 735 (f)

Mastery badges

Array 8
Array 5
Array 5

Charts

Win rate
WN8
Sát thương
Kinh nghiệm
Nations
Tank types

Important moments

Date Loại Chi tiết
23.03.2020 Cấp độ Master   T67
09.02.2020 New tank   Jagdpanther
13.12.2019 Cấp độ Master   T-28
12.10.2019 New tank   KV-220-2
13.08.2019 Cấp độ Master   Pz.Kpfw. II Luchs
11.08.2019 New tank   King Tiger (Captured)
12.06.2019 New tank   M10 RBFM
02.05.2019 Cấp độ Master   Pz.Kpfw. 38 (t)
24.04.2019 New tank   T-28
17.04.2019 Cấp độ Master   Jagdpanzer IV
more

Tanks


Tank Quốc gia Loại Cấp độ M Số trận WN8 Win Rate Sát thương Trung bình Average Frags Average Spotted
{{$index+1}}    {{tank.tank.name_i18n}} {{tank.tank.nationName}} {{tank.tank.type_name_short}} {{tank.tank.level_roman}} {{tank.battles}} {{tank.wn8}} {{tank.win_rate}} {{tank.average_damage}} {{tank.average_frags}} {{tank.average_spot}}