Data update in progress[_REV_]

Judge_iEriC

Tất cả Recent Last 7 days Last 21 days
Số trận 0 ? ? ?
Win Rate
Next level: Below Average (+46.3%)
- -
-
-
-
-
-
WN8
Next level: Below Average (+597)
- -
-
-
-
-
-
Efficiency - -
-
-
-
-
-
Điểm trung bình mỗi Trận
Sát thương - -
-
-
-
-
-
Xe bị Bắn hạ - -
-
-
-
-
-
Số xe địch đã phát hiện - -
-
-
-
-
-
Chiếm căn cứ - -
-
-
-
-
-
Phòng thủ Căn cứ - -
-
-
-
-
-
Kinh nghiệm - -
-
-
-
-
-
Kills / deaths - -
-
-
-
-
-
User profile on World of Tanks pageCheck future statistics!

Records

Sát thương tối đa
Maximum kills
Maximum experience

Mastery badges

Array 2
Array 2
Array 2

Tanks


Tank Quốc gia Loại Cấp độ M Số trận WN8 Win Rate Sát thương Trung bình Average Frags Average Spotted
{{$index+1}}     {{tank.tank.name_i18n}} {{tank.tank.nationName}} {{tank.tank.type_name_short}} {{tank.tank.level_roman}} {{tank.battles}} {{tank.wn8}} {{tank.win_rate}} {{tank.average_damage}} {{tank.average_frags}} {{tank.average_spot}}