Data update in progress[_REV_]

Judge_iEriC

Tất cả Recent Last 7 days Last 21 days
Số trận 1 085 0 0 0
Win Rate 91.24%
Super Unicum
-
-
-
-
-
-
WN8
Next level: Unicum (+461)
3 165
Great
-
-
-
-
-
-
Efficiency 2 193 -
-
-
-
-
-
Điểm trung bình mỗi Trận
Sát thương 442 -
-
-
-
-
-
Xe bị Bắn hạ 2.85 -
-
-
-
-
-
Số xe địch đã phát hiện 4.32 -
-
-
-
-
-
Chiếm căn cứ 2.29 -
-
-
-
-
-
Phòng thủ Căn cứ 1.42 -
-
-
-
-
-
Kinh nghiệm 825 -
-
-
-
-
-
Kills / deaths 10.96 -
-
-
-
-
-
User profile on World of Tanks pageCheck future statistics!

Records

Sát thương tối đa 2 123
Pz.Kpfw. 38 (t)
Maximum kills 12
M2 Light Tank
Maximum experience 2 427
Tetrarch

Mastery badges

Array 2
Array 2
Array 2

Charts

Win rate
WN8
Sát thương
Kinh nghiệm
Nations
Tank types

Important moments

Date Loại Chi tiết
16.07.2023 New tank   Pz.Kpfw. II Luchs
16.07.2023 New tank   T-28
17.11.2022 New record 2123 dmg   Pz.Kpfw. 38 (t)
13.11.2022 New record 1799 dmg   Pz.Kpfw. 38 (t)
13.11.2022 Cấp độ Master   Pz.Kpfw. 38 (t)
20.10.2021 Cấp độ Master   M22 Locust
20.10.2021 Cấp độ Master   Pz.Kpfw. T 15
20.10.2021 New tank   Pz.Kpfw. T 15
16.10.2021 New tank   Pz.Kpfw. 38 (t)
16.10.2021 New tank   M22 Locust

Tanks


Tank Quốc gia Loại Cấp độ M Số trận WN8 Win Rate Sát thương Trung bình Average Frags Average Spotted
{{$index+1}}     {{tank.tank.name_i18n}} {{tank.tank.nationName}} {{tank.tank.type_name_short}} {{tank.tank.level_roman}} {{tank.battles}} {{tank.wn8}} {{tank.win_rate}} {{tank.average_damage}} {{tank.average_frags}} {{tank.average_spot}}