Data update in progress[X_MAN]

Fuzzy_Muzzy

Tất cả Recent Last 7 days Last 21 days
Số trận 1 297 0 0 0
Win Rate 75.4%
Super Unicum
-
-
-
-
-
-
WN8
Next level: Unicum (+87)
3 253
Great
-
-
-
-
-
-
Efficiency 2 024 -
-
-
-
-
-
Điểm trung bình mỗi Trận
Sát thương 693 -
-
-
-
-
-
Xe bị Bắn hạ 2.32 -
-
-
-
-
-
Số xe địch đã phát hiện 2.27 -
-
-
-
-
-
Chiếm căn cứ 5.41 -
-
-
-
-
-
Phòng thủ Căn cứ 1.22 -
-
-
-
-
-
Kinh nghiệm 582 -
-
-
-
-
-
Kills / deaths 5.39 -
-
-
-
-
-
User profile on World of Tanks page

Generate signature
Check future statistics!

Records

Sát thương tối đa 4 499
IS-6
Maximum kills 12
Cromwell B
Maximum experience 2 709
Churchill III

Mastery badges

Array 13
Array 2
Array 0

Charts

Win rate
WN8
Sát thương
Kinh nghiệm
Nations
Tank types

Important moments

Date Loại Chi tiết
28.09.2020 New record 2709 XP   Churchill III
28.09.2020 Cấp độ Master   Churchill III
28.09.2020 Cấp độ Master   LT-432
27.09.2020 Cấp độ Master   IS
27.09.2020 Cấp độ Master   Super Hellcat
27.09.2020 New tank   Super Hellcat
02.06.2019 New tank   Rheinmetall Skorpion G
28.12.2018 Cấp độ Master   IS
28.12.2018 New tank   IS
25.11.2018 Cấp độ Master   KV-85
more

Tanks


Tank Quốc gia Loại Cấp độ M Số trận WN8 Win Rate Sát thương Trung bình Average Frags Average Spotted
{{$index+1}}     {{tank.tank.name_i18n}} {{tank.tank.nationName}} {{tank.tank.type_name_short}} {{tank.tank.level_roman}} {{tank.battles}} {{tank.wn8}} {{tank.win_rate}} {{tank.average_damage}} {{tank.average_frags}} {{tank.average_spot}}