Data update in progress[K4E]

Urosmunjaa

Tất cả Recent Last 7 days Last 21 days
Số trận 19 155 ? ? ?
Win Rate
Next level: Good (+1.4%)
51.28%
Average
-
-
-
-
-
-
WN8
Next level: Good (+99)
1 614
Average
-
-
-
-
-
-
Efficiency 1 074 -
-
-
-
-
-
Điểm trung bình mỗi Trận
Sát thương 1 213 -
-
-
-
-
-
Xe bị Bắn hạ 0.89 -
-
-
-
-
-
Số xe địch đã phát hiện 1.16 -
-
-
-
-
-
Chiếm căn cứ 0.61 -
-
-
-
-
-
Phòng thủ Căn cứ 0.41 -
-
-
-
-
-
Kinh nghiệm 524 -
-
-
-
-
-
Kills / deaths 1.17 -
-
-
-
-
-
User profile on World of Tanks page

Generate signature
Check future statistics!

Records

Sát thương tối đa 7 264
T57 Heavy Tank
Maximum kills 10
Jagdpanzer 38(t) Hetzer
Maximum experience 2 238
Jagdtiger

Mastery badges

Array 45
Array 60
Array 49

Charts

Win rate
WN8
Sát thương
Kinh nghiệm
Nations
Tank types

Important moments

Date Loại Chi tiết
23.06.2024 New tank   Renault NC-31
26.04.2024 New tank   Renault NC-31
13.01.2024 New tank   Object 277
11.12.2023 Cấp độ Master   Rheinmetall Skorpion G
11.12.2023 New tank   Obsidian
11.12.2023 Cấp độ Master   Comet
11.12.2023 New tank   Comet
11.12.2023 Cấp độ Master   Centurion Mk. I
11.12.2023 New tank   Centurion Mk. I
11.12.2023 New tank   Centurion Mk. 7/1
more

Transfers

06.12.2022 [K4E] -Kae Focus Est Optimum Kae-
20.11.2020 [KRL] KRIGLA
23.10.2020 [KRL] KRIGLA
12.02.2020 [RUL3S] Beyond the rules
18.12.2019 [RUL3S] Beyond the rules
15.01.2019 [T-T-T] To The Top
28.11.2018 [T-T-T] To The Top
26.11.2018 [BBOY2] <<>>
06.11.2018 [BBOY2] <<>>
24.05.2018 [_BWT_] BOYS WITH TOYS
more

Tanks


Tank Quốc gia Loại Cấp độ M Số trận WN8 Win Rate Sát thương Trung bình Average Frags Average Spotted
{{$index+1}}     {{tank.tank.name_i18n}} {{tank.tank.nationName}} {{tank.tank.type_name_short}} {{tank.tank.level_roman}} {{tank.battles}} {{tank.wn8}} {{tank.win_rate}} {{tank.average_damage}} {{tank.average_frags}} {{tank.average_spot}}