New update frequency - every 15 minutes on stats page!

  Data update in progress[INVIL]

_RaGGing_

Tất cả Recent Last 7 days Last 21 days
Số trận 29 558 6 142 651
Win Rate
Next level: Super Unicum (+3.3%)
63.58%
Unicum
33.33%
Bad
- 0.01%
62.68%
Great
-
62.98%
Great
- 0.01%
WN8
Next level: Super Unicum (+224)
3 494
Unicum
2 701
Great
- 1
2 840
Great
- 4
2 739
Great
- 21
Efficiency 1 835 1 727
-
1 569
- 1
1 647
- 4
Điểm trung bình mỗi Trận
Sát thương 2 227 3 215
-
2 413
+ 1
2 289
+ 1
Xe bị Bắn hạ 1.55 1.5
-
1.56
-
1.35
-
Số xe địch đã phát hiện 1.73 0.83
-
1.39
-
1.59
-
Chiếm căn cứ 0.74 0
-
0.19
-
0.43
- 0.01
Phòng thủ Căn cứ 1.13 0.5
-
0.15
-
0.77
- 0.01
Kinh nghiệm 969 701
-
970
-
960
-
Kills / deaths 2.33 2.25
-
2.49
-
2.01
- 0.01
Chi tiết Chi tiết Chi tiết
User profile on World of Tanks page

Generate signature
Check future statistics!

Records

Sát thương tối đa 9 711
M48A5 Patton
Maximum kills 10
Type 64
Maximum experience 3 087
AMX 13 90

Mastery badges

Array 239
Array 37
Array 34

Charts

Win rate
WN8
Sát thương
Kinh nghiệm
Nations
Tank types

Important moments

Date Loại Chi tiết
01.06.2020 Cấp độ Master   SU-100
01.06.2020 New tank   SU-100
31.05.2020 Cấp độ Master   P.44 Pantera
29.05.2020 Cấp độ Master   P.44 Pantera
29.05.2020 Cấp độ Master   SU-85
29.05.2020 New tank   P.44 Pantera
28.05.2020 Cấp độ Master   XM551 Sheridan
27.05.2020 New tank   XM551 Sheridan
25.05.2020 Cấp độ Master   M53/M55
23.05.2020 Cấp độ Master   Object 430U
more

Tanks


Tank Quốc gia Loại Cấp độ M Số trận WN8 Win Rate Sát thương Trung bình Average Frags Average Spotted
{{$index+1}}    {{tank.tank.name_i18n}} {{tank.tank.nationName}} {{tank.tank.type_name_short}} {{tank.tank.level_roman}} {{tank.battles}} {{tank.wn8}} {{tank.win_rate}} {{tank.average_damage}} {{tank.average_frags}} {{tank.average_spot}}