Data update in progress[9P0TA]

original258

Tất cả Recent Last 7 days Last 21 days
Số trận 32 332 0 0 0
Win Rate
Next level: Good (+1.9%)
50.82%
Average
-
-
-
-
-
-
WN8
Next level: Good (+205)
1 508
Average
-
-
-
-
-
-
Efficiency 1 052 -
-
-
-
-
-
Điểm trung bình mỗi Trận
Sát thương 1 172 -
-
-
-
-
-
Xe bị Bắn hạ 0.78 -
-
-
-
-
-
Số xe địch đã phát hiện 1.25 -
-
-
-
-
-
Chiếm căn cứ 0.64 -
-
-
-
-
-
Phòng thủ Căn cứ 0.41 -
-
-
-
-
-
Kinh nghiệm 567 -
-
-
-
-
-
Kills / deaths 1.04 -
-
-
-
-
-
User profile on World of Tanks page

Generate signature
Check future statistics!

Records

Sát thương tối đa 9 223
60TP Lewandowskiego
Maximum kills 9
T95
Maximum experience 2 652
Bat.-Châtillon Bourrasque

Mastery badges

Array 83
Array 97
Array 57

Charts

Win rate
WN8
Sát thương
Kinh nghiệm
Nations
Tank types

Important moments

Date Loại Chi tiết
26.04.2024 Cấp độ Master   UDES 03
26.04.2024 New tank  
26.04.2024 New tank  
23.04.2024 Cấp độ Master   UDES 03
23.04.2024 New tank   UDES 03
17.03.2024 New tank  
17.03.2024 New tank  
08.03.2024 Cấp độ Master   FV4004 Conway
08.03.2024 New tank   FV4004 Conway
29.02.2024 Cấp độ Master   T92 HMC
more

Tanks


Tank Quốc gia Loại Cấp độ M Số trận WN8 Win Rate Sát thương Trung bình Average Frags Average Spotted
{{$index+1}}     {{tank.tank.name_i18n}} {{tank.tank.nationName}} {{tank.tank.type_name_short}} {{tank.tank.level_roman}} {{tank.battles}} {{tank.wn8}} {{tank.win_rate}} {{tank.average_damage}} {{tank.average_frags}} {{tank.average_spot}}