Data update in progress[NIHIL]

Valmontson

Tất cả Recent Last 7 days Last 21 days
Số trận 5 681 0 0 0
Win Rate 74.9%
Super Unicum
-
-
-
-
-
-
WN8
Next level: Great (+154)
2 302
Very Good
-
-
-
-
-
-
Efficiency 1 847 -
-
-
-
-
-
Điểm trung bình mỗi Trận
Sát thương 464 -
-
-
-
-
-
Xe bị Bắn hạ 1.91 -
-
-
-
-
-
Số xe địch đã phát hiện 1.54 -
-
-
-
-
-
Chiếm căn cứ 4.31 -
-
-
-
-
-
Phòng thủ Căn cứ 2.77 -
-
-
-
-
-
Kinh nghiệm 416 -
-
-
-
-
-
Kills / deaths 5.05 -
-
-
-
-
-
User profile on World of Tanks page

Generate signature
Check future statistics!

Records

Sát thương tối đa 3 231
M18 Hellcat
Maximum kills 12
Leichttraktor
Maximum experience 1 566
M8A1

Mastery badges

Array 28
Array 4
Array 2

Charts

Win rate
WN8
Sát thương
Kinh nghiệm
Nations
Tank types

Tanks


Tank Quốc gia Loại Cấp độ M Số trận WN8 Win Rate Sát thương Trung bình Average Frags Average Spotted
{{$index+1}}     {{tank.tank.name_i18n}} {{tank.tank.nationName}} {{tank.tank.type_name_short}} {{tank.tank.level_roman}} {{tank.battles}} {{tank.wn8}} {{tank.win_rate}} {{tank.average_damage}} {{tank.average_frags}} {{tank.average_spot}}