Data update in progress[RED-R]

wildice

Tất cả Recent Last 7 days Last 21 days
Số trận 1 012 0 0 0
Win Rate 72.83%
Super Unicum
-
-
-
-
-
-
WN8
Next level: Unicum (+16)
3 368
Great
-
-
-
-
-
-
Efficiency 1 931 -
-
-
-
-
-
Điểm trung bình mỗi Trận
Sát thương 1 462 -
-
-
-
-
-
Xe bị Bắn hạ 1.75 -
-
-
-
-
-
Số xe địch đã phát hiện 1.56 -
-
-
-
-
-
Chiếm căn cứ 1.37 -
-
-
-
-
-
Phòng thủ Căn cứ 2.7 -
-
-
-
-
-
Kinh nghiệm 921 -
-
-
-
-
-
Kills / deaths 4.18 -
-
-
-
-
-
User profile on World of Tanks page

Generate signature
Check future statistics!

Records

Sát thương tối đa 0
Maximum kills 10
T32
Maximum experience 2 619
T29

Mastery badges

Array 1
Array 0
Array 0

Charts

Win rate
WN8
Sát thương
Kinh nghiệm
Nations
Tank types

Tanks


Tank Quốc gia Loại Cấp độ M Số trận WN8 Win Rate Sát thương Trung bình Average Frags Average Spotted
{{$index+1}}     {{tank.tank.name_i18n}} {{tank.tank.nationName}} {{tank.tank.type_name_short}} {{tank.tank.level_roman}} {{tank.battles}} {{tank.wn8}} {{tank.win_rate}} {{tank.average_damage}} {{tank.average_frags}} {{tank.average_spot}}