Krótka nazwa klanu (każda w osobnej linii, max 3)


Link do tych wyników: /pl/clans/?c[0]=5TARSKlan rozwiązany